Kwentong Covid/Kwentong Trabaho e-book

Mada-download dito ang ating e-book na Kwentong Covid/Kwentong Trabaho.

Inedit ni Teo S. Marasigan, dinisenyo ni Dino Brucelas, at inilathala ng Institute for Occupational Health and Safety Development o IOHSAD. Ang imahe sa pabalat ay likha ni Luigi Almuena.

Maraming salamat! Mabuhay ang manggagawang Pilipino!

2 thoughts on “Kwentong Covid/Kwentong Trabaho e-book

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s