On COVID-19, Face Masks and OSH Rights

Isa sa napakaraming isyung bumulaga sa pagpasok ng 2020 ang paparaming bilang ng mga tinatamaan ng corona virus disease (COVID-19) sa iba’t-ibang bansa. Umabot na sa 3,000 ang bilang ng mga namatay dahil dito. Sa Pilipinas, may mga kaso na ring naitala ng mga nag-positibo sa COVID-19.

Sa gitna ng panganib na dala nito, pinagkaguluhan ng marami ang pagbili ng face mask sa paniniwalang makatutulong ito sa pag-iwas ng pagkalat ng virus.

“Mask safe nga ba?”

Image from https://www.cnbc.com/2020/03/02/coronavirus-do-face-masks-work-and-how-to-stop-it-from-spreading.html STR/AFP via Getty Images

Ayon sa mga doktor, ang paghuhugas ng kamay at pagpapanatiling malinis sa katawan ang pinakamabisa pa ring paraan para makaiwas sa COVID-19. Hindi kinakailangang magsuot ng face mask sa lahat ng pagkakataon. Maaaring gumamit nito kapag pupunta sa masisikip at matataong lugar tulad ng palengke o kung magbibiyahe sa tren, jeep o eroplano. Inililinaw pa rin ng mga infectious disease specialist na hindi kinakailangang magsuot ng face masks ang walang senyales ng ubo, sipon at trangkaso.

Face mask sa mga pabrika? It’s a MUST!

Kung hindi katiyakan ang pagsusuot ng face mask para maging ligtas sa COVID-19, iba naman ang kaso sa loob ng mga pabrika.

Walang dudang kinakailangan at dapat magsuot ng angkop na face mask ang mga manggagawang lantad sa mga kemikal, alikabok, usok, amoy at iba pang maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan. Tulad ng iba pang mga personal protective equipment (PPE) libre dapat itong ipinamamahagi ng kompanya sa mga manggagawa.

Ayon sa Section 8 ng Republic Act 11058 o Occupational Safety and Health Law

Workers Right to Personal Protective Equipment (PPE).

Every employer, contractor, subcontractor, if any, shall provide his workers, free of charge, protective equipment for their eyes, face, hands and feet, and lifeline, safety belt or harness, gas or dust respirators or masks, and protective shields whenever necessary by reason of the hazardous work process or environment, chemical, radiological, mechanical and other irritants or hazards capable of causing injury or impairment in the function of any part of the body through absorption, inhalation or physical contact. The cost of PPE shall be part of the safety and health program which is a separate pay item pursuant to Section 20 of this Act.

All PPE shall be of the appropriate type as tested and approved by the DOLE based on its standards. The usage of PPE in all establishments, projects, sites and all other places where work is being undertaken shall be based on the evaluation and recommendation of the safety officer.

Bagama’t malinaw itong nakasaad sa batas, ang pagbibigay ng angkop at libreng PPE ang isa sa mga OSH standards na pinakamadalas na nilalabag ng mga kompanya.

Patunay ang kaso ng mga manggagawa ng Pepmaco, isang manufacturing company sa Laguna na gumagawa ng surfactant at mga sabon gaya ng Calla at Champion bar at powder.

Ayon kina Keysielyn, Tin at Venn, mga manggagawa mula sa Pepmaco, hindi namimigay ng face mask ang management ng Pepmaco. “Hindi po kami pinapagamit ng face mask sa aming pagawaan,” salaysay ni Tin. “Sa Building 6 kung saan naroon ang surfactant area, doon po ay exposed kami sa mga kemikal  tulad ng Sodium Lauryl Sulfate (SLS), Coco Fatty Alcohol Sulfate (CFAS), colored needles at iba pa. Sa kabila ng mga kemikal na ito, hindi kami binibigyan ng face mask at iba pang PPE,” sabi ni Venn.

Kagyat ang mga epekto sa kalusugan tulad ng hirap sa paghinga at paninikip ng dibdib ang hindi pagbibigay ng management ng angkop na PPE sa loob ng lugar-paggawa.

Matatapang na kemikal ang ginagamit namin sa paggawa ng sabon gaya ng CFAS, surfactant, Triclocarbon, aluminum at soda ash. Ito ay direkta naming nalalanghap dahil nga sa hindi kami binibigyan ng face mask. Kaya naman nasusunog ang balat namin at pati na rin sa labas na parte ng ilong at bibig. Hindi kami nawawalan ng ubo at sipon. Ang ilan pa sa aming mga kasama ay nagkaroon ng spot sa baga. Marami rin ang mga buntis na katrabaho namin ang nakukunan. Hindi rin sila pinapagamit ng face mask kaya naman nalalanghap din nila ang mga kemikal na sobrang tapang at nagkakaroon ito ng masamang epekto sa sanggol sa kanyang sinapupunan,” paglalahad ni Tin.

Ayon sa Section 29 ng RA 11058 o Prohibited Acts and its Corresponding Penalties, may multang P50,000 ang kompanyang mapatutunayang hindi nagbibigay ng PPE sa mga manggagawa. Sisingilin ito araw-araw mula sa petsa kung kailan nagbigay ng notice of violation hanggang sa araw na mag-comply na ito at nagpamahagi ng libre at angkop na PPE sa mga manggagawa.

Ano ang mask mahalagang hazard control? TANGGALIN ANG PANGANIB!

Dapat tandaan ng mga manggagawa na ang pagtanggal sa panganib ang pinakaepektibo pa ring paraan ng pagkontrol sa panganib sa lugar-paggawa. Kaya’t napakahalagang tukuyin at malalim na alamin ang iba’t ibang panganib sa lugar-paggawa. Anumang panganib (kemikal, sirang makina, at iba pa) na maaaring magdulot ng kapahamakan (aksidente at/o pagkakasakit) sa mga manggagawa kailangang tanggalin sa proseso ng produksyon. (Tingnan ang Hierarchy of Controls sa ibaba.)  

Bagama’t nasa huli at itinuturing na least effective, mahalaga pa ring tiyaking nakatatanggap at nakagagamit ang bawat manggagawa ng angkop at libreng PPE sa lugar-paggawa.

Sa huli, kinakailangan nating harapin nang mulat, sama-sama at organisado ang pagpuksa sa COVID-19 at pagtataguyod sa karapatan ng mga manggagawa sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho.

The Adventures of TIN TIN : Manggagawa, Unyonista, Aktibista

Siya si Christine o Tin Tin sa kanyang mga kasamahan at kaibigan. Balingkinitan, simple, madalas t-shirt, maong at baseball cap ang pormahan. Hindi mo aakalaing ang 23 taong gulang na kababaihang manggagawang ito ay isa sa mga pinakamasigasig at maaasahang lider ng Pepmaco Workers Union (PWU-NAFLU-KMU). Tulad sa unyon, maaasahan ding anak si Tin Tin bilang bread winner ng kanyang pamilya. Panganay siya sa limang magkakapatid.

BUHAY MANGGAGAWA

Araw-araw siyang gumigising nang maaga para maghanda sa pagpasok sa trabaho. Naghahanda para sa isa na namang mahabang araw. Labingdalawang oras kasi siyang magtatrabaho sa pabrika. Pagdating naman sa bahay, agad maglalaba ng uniporme, kakain at matutulog na. Wala na siyang oras para sa iba pang gawain dahil sa sobrang pagod at puyat. Buong linggo siyang nagtatrabaho. Wala rin kasing ibinibigay na “rest day” sa kanila ang management ng Pepmaco.

Ipinapadala ni Christine ang sahod niya sa kanyang pamilya sa probinsya para pantustos sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Nagtitira lang siya ng kaunting pera para sa kanyang pagkain, pambayad sa bahay, tubig at kuryente. Madalas kulang ang kanyang sahod kung kaya’t napipilitan siyang isanla ang kanyang ATM at tinutubos na lang sa susunod na sahod. Kapag kinapos uli (na madalas din) ay isinasanla niya ito ulit. 

BUHAY UNYONISTA, AKTIBISTA

Matapang na hinarap ni Tin Tin kasama ng mga manggagawa ng Pepmaco ang marahas na dispersal sa kanilang piketlayn noong Hunyo 28, 2019.

IOHSAD (I): Sa karanasan mo sa welga, ano ang hinding-hindi mo malilimutan?

Christine : Hinding-hindi ko malilimutan ang nangyari noong Hunyo 28, 2019. Walang awa kaming pinagbobomba ng tubig, pinagbabato ng bote at bato at pinagpapalo ng kanilang mga batuta. Dalawa sa aming mga kasama ay putok ang ulo at putok ang bibig. Marami rin sa amin ang sugatan. Karamihan ay mula sa mga kababaihan. Nag-iiyakan na kami at halos magmakaawa na sa mga goons na huwag kaming saktan. Hindi namin inakalang kaya palang gawin ito sa amin ng kapitalista kahit na regular na hanapbuhay lang naman ang aming panawagan.

I : Sa iyong tingin, mayroon bang naging epekto sa kalusugan mo ang matagal na exposure mo sa kemikal sa loob ng pabrika?

Christine : Madalas akong matalsikan sa mata ng mga kemikal na aming ginagamit at direktang hinahawakan ng aming kamay. Hindi ako nawawalan ng ubo at sipon. Nasusunog din ang aming mga balat sa mga chemical na ginagamit sa paggawa ng surfactant. Sa kasalukuyan, ay nanlalabo pa rin ang aking mga mata na maaaring dahil sa mga kemikal na tumatalsik.

I: Bakit ka sumama sa welga?

Christine : Gusto naming mabago ang sistema ng Pepmaco. Ito ay hindi lang namin ginagawa para sa aming mga pamilya kundi para na rin sa lahat ng mga kapwa naming manggagawang kontraktuwal. Gusto rin naming hindi na danasin ng mga bagong manggagawang papasok sa Pepmaco ang aming masahol na pinagdaanan dito.

I : Ano ang motibasyon mo para ipagpatuloy ang inyong laban?

Christine: Ipinapagpatuloy namin ang aming welga para sa aming pamilya at para rin sa lahat ng mga manggagawang kontraktwal sa iba pang pagawaan. Marami na rin kaming nasakripisyo sa laban na ito kaya hindi kami papayag na matalo na lang at hindi ibigay ng management ang mga panawagan namin para sa regular na hanapbuhay, nakabubuhay na sahod at ligtas na pagawaan. Tanging kapitalista rin namin na si Simeon Tiu ang nag-udyok sa amin para magwelga.

Interbyu at teksto ni Fress Sagnip ng IOHSAD. Kontribusyon para sa Usapang OSH, IOHSAD Newsletter

Para sa mga updates sa laban ng mga manggagawa ng Pepmaco, bisitahin ang kanilang Facebook page Pepmaco Workers Union-NAFLU-KMU.

Justice for Bhopal! Solidarity with the Bhopal people!

IOHSAD Philippines and Pepmaco workers join the people of Bhopal in their fight for justice. We stand with the victims and survivors of the Bhopal tragedy in their fight for justice and corporate accountabilitiy.

The Bhopal chemical gas leak is considered as the world’s worst industrial disaster. Thousands of people were killed on that tragic night in Bhopal 35 years ago. A lot more people are suffering from fatal illnesses and lifelong disabilities until now.

Pepmaco workers identify with the struggle of the Bhopal people. They are also victims of their company’s gross violations of OSH standards, labor and human rights. They have been exposed to unsafe working conditions and are now suffering from various respiratory, vision, skin and other health problems.

Pepmaco workers take inspiration from the Bhopal people’s long and ongoing struggle for justice and corporate accountability. The workers are resolved to fight until they get the justice they truly deserve.

Justice for Bhopal!
No More Bhopal! 
Safe Workplaces Now!

Visit the International Campaign for Justice in Bhopal’s webiste to know more about the campaign. https://www.bhopal.net

Pepmaco Workers Need Your Help

We are calling all doctors, medical professionals and OSH advocates to join us on December 8. IOHSAD will conduct a medical check-up and evaluation among Pepmaco workers in Laguna.

Pepmaco workers have suffered from unsafe working conditions for years. They have been exposed to hazardous chemicals and poor working conditions that have affected their overall health. Most of the workers have experienced vision, respiratory and skin problems. The company has clearly violated the workers’ occupational safety and health rights.

Pepmaco workers need our help and support. Let us give them the medical care and attention that they deserve and urgently need. If you want to volunteer, please send us a message on Facebook (Iohsad Phils) or email us at iohsadph@gmail.com.

Thank you! ❤️