pepmaco

On COVID-19, Face Masks and OSH Rights

March 6, 2020

Sa huli, kinakailangan nating harapin nang mulat, sama-sama at organisado ang pagpuksa sa COVID-19 at pagtataguyod sa karapatan ng mga manggagawa sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho.

The Adventures of TIN TIN : Manggagawa, Unyonista, Aktibista

December 10, 2019

Siya si Christine o Tin Tin sa kanyang mga kasamahan at kaibigan. Balingkinitan, simple, madalas t-shirt, maong at baseball cap ang pormahan. Hindi mo aakalaing ang 23 taong gulang na kababaihang manggagawang ito ay isa sa mga pinakamasigasig at maaasahang lider ng Pepmaco Workers Union (PWU-NAFLU-KMU). Tulad sa unyon, maaasahan ding anak si Tin Tin […]

Justice for Bhopal! Solidarity with the Bhopal people!

December 5, 2019

IOHSAD Philippines and Pepmaco workers join the people of Bhopal in their fight for justice. We stand with the victims and survivors of the Bhopal tragedy in their fight for justice and corporate accountabilitiy. The Bhopal chemical gas leak is considered as the world’s worst industrial disaster. Thousands of people were killed on that tragic […]

Pepmaco Workers Need Your Help

December 4, 2019

We are calling all doctors, medical professionals and OSH advocates to join us on December 8. IOHSAD will conduct a medical check-up and evaluation among Pepmaco workers in Laguna. Pepmaco workers have suffered from unsafe working conditions for years. They have been exposed to hazardous chemicals and poor working conditions that have affected their overall […]