nCoV

Handa ba ang iyong lugar-paggawa sa COVID-19?

March 10, 2020

Narito ang tatlong (3) tips para alamin kung handa nga ba ang ating mga lugar-paggawa sa pagharap sa COVID-19. Makatutulong din ang mga tips na ito para tiyaking napangagalagaan ang ating occupational safety and health rights sa gitna ng pagharap natin sa isyu at panganib ng COVID-19.

On COVID-19, Face Masks and OSH Rights

March 6, 2020

Sa huli, kinakailangan nating harapin nang mulat, sama-sama at organisado ang pagpuksa sa COVID-19 at pagtataguyod sa karapatan ng mga manggagawa sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho.