Kwentong Covid/Kwentong Trabaho e-book

May 31, 2021

Mada-download dito ang ating e-book na Kwentong Covid/Kwentong Trabaho.

Inedit ni Teo S. Marasigan, dinisenyo ni Dino Brucelas, at inilathala ng Institute for Occupational Health and Safety Development o IOHSAD. Ang imahe sa pabalat ay likha ni Luigi Almuena.

Maraming salamat! Mabuhay ang manggagawang Pilipino!